Hint for BOND.1500
Open: 23.42.14.41.95.93.94
Close: 13.33.31.26.27.72
Center: 54.87.46.62.04.40
Latest Draw ,
First: 631269
Second: 645333-745989-878989
Users Homepage Posting
Posted By:-
shuhab

11-04-2016

07:07:06

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Apna Faida Sochay Beghair Sab K Sath
Achaai Karo Q K Jo Log Phool Taqseem
Karte Hen Un K Hathon Main Khushbu
Zaror Reh Jati Hy.
Moaziz Sarif And Dear Customer Sahib.
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 748085 Sy Let"s Play Now.
F 7480 X 1037 = END 580.20564 I==> 0564
F/S Back Ak 0564 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 05 ¤ 04 ¤ 06 ¤
¤ 40 ¤ 45 ¤ 46 ¤
¤ 50 ¤ 54 ¤ 56 ¤
¤ 60 ¤ 64 ¤ 65 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 40.000 F Result 190031
S 2556 S 4645 S 8560.
S 56 + 45 + 60 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 1900 X 1037 = END 37.435700 I==> 5700
F/S Back Ak 570 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 00 ¤ 05 ¤ 07 ¤
¤ 50 ¤ 55 ¤ 57 ¤
¤ 70 ¤ 75 ¤ 77 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 200 F Result 296944
S 5940 S 6070 S 7404 S 8755 S 9589.
S 55 + 70 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 2969 X 1037 = END 91.411145 I==> 1145
F/S Back Ak 145 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 11 ¤ 14 ¤ 15 ¤
¤ 41 ¤ 44 ¤ 45 ¤
¤ 51 ¤ 54 ¤ 55 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 15.000 F Result 487795
S 0545 S 5341 S 8136.
S 41 + 45 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 4877 X 1037 = END 246.65178 I==> 5178
F/S Back Ak 5178 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 15 ¤ 17 ¤ 18 ¤
¤ 51 ¤ 57 ¤ 58 ¤
¤ 71 ¤ 75 ¤ 78 ¤
¤ 81 ¤ 85 ¤ 87 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 750 F Result ??????
S ??15 S ??17 S ??18.
S ?? + ?? + ?? Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F/S 2 Ak 4 Ten Redy Hain.
F/S Ki Final Game Lene K
Liye Call Karo.Game Tayar hy.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa << <
Barish Ke Pani Ka Qatra Seep Or Sanp Dono K
Moo M Girta Hy.Ye Apna Apna Zarf hy K Seep K
Moo M Moti Or Sanp K Moo M Zaher Banta Hy.
Such Bol Kar Beshak Kisi Ka Dil Tor Do Mager
Jhoot Bol Kar Kisi Ko Khushi Mat Do.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241


Posted By:-
shuhab

10-04-2016

06:57:13

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Apna Faida Sochay Beghair Sab K Sath
Achaai Karo Q K Jo Log Phool Taqseem
Karte Hen Un K Hathon Main Khushbu
Zaror Reh Jati Hy.
Moaziz Sarif And Dear Customer Sahib.
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 748085 Sy Let"s Play Now.
F 7480 X 1037 = END 580.20564 I==> 0564
F/S Back Ak 0564 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 05 ¤ 04 ¤ 06 ¤
¤ 40 ¤ 45 ¤ 46 ¤
¤ 50 ¤ 54 ¤ 56 ¤
¤ 60 ¤ 64 ¤ 65 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 40.000 F Result 190031
S 2556 S 4645 S 8560.
S 56 + 45 + 60 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 1900 X 1037 = END 37.435700 I==> 5700
F/S Back Ak 570 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 00 ¤ 05 ¤ 07 ¤
¤ 50 ¤ 55 ¤ 57 ¤
¤ 70 ¤ 75 ¤ 77 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 200 F Result 296944
S 5940 S 6070 S 7404 S 8755 S 9589.
S 55 + 70 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 2969 X 1037 = END 91.411145 I==> 1145
F/S Back Ak 145 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 11 ¤ 14 ¤ 15 ¤
¤ 41 ¤ 44 ¤ 45 ¤
¤ 51 ¤ 54 ¤ 55 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 15.000 F Result 487795
S 0545 S 5341 S 8136.
S 41 + 45 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 4877 X 1037 = END 246.65178 I==> 5178
F/S Back Ak 5178 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 15 ¤ 17 ¤ 18 ¤
¤ 51 ¤ 57 ¤ 58 ¤
¤ 71 ¤ 75 ¤ 78 ¤
¤ 81 ¤ 85 ¤ 87 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 750 F Result ??????
S ??15 S ??17 S ??18.
S ?? + ?? + ?? Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F/S 2 Ak 4 Ten Redy Hain.
F/S Ki Final Game Lene K
Liye Call Karo.Game Tayar hy.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa << <
Barish Ke Pani Ka Qatra Seep Or Sanp Dono K
Moo M Girta Hy.Ye Apna Apna Zarf hy K Seep K
Moo M Moti Or Sanp K Moo M Zaher Banta Hy.
Such Bol Kar Beshak Kisi Ka Dil Tor Do Mager
Jhoot Bol Kar Kisi Ko Khushi Mat Do.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241


Posted By:-
shuhab

09-04-2016

07:58:53

I==> SUCH KI UMEED <==I
Apni Qismat Or Naseeb Insaan khud Banata Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Apna Faida Sochay Beghair Sab K Sath
Achaai Karo Q K Jo Log Phool Taqseem
Karte Hen Un K Hathon Main Khushbu
Zaror Reh Jati Hy.
Moaziz Sarif And Dear Customer Sahib.
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 748085 Sy Let"s Play Now.
F 7480 X 1037 = END 580.20564 I==> 0564
F/S Back Ak 0564 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 05 ¤ 04 ¤ 06 ¤
¤ 40 ¤ 45 ¤ 46 ¤
¤ 50 ¤ 54 ¤ 56 ¤
¤ 60 ¤ 64 ¤ 65 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 40.000 F Result 190031
S 2556 S 4645 S 8560.
S 56 + 45 + 60 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 1900 X 1037 = END 37.435700 I==> 5700
F/S Back Ak 570 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 00 ¤ 05 ¤ 07 ¤
¤ 50 ¤ 55 ¤ 57 ¤
¤ 70 ¤ 75 ¤ 77 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 200 F Result 296944
S 5940 S 6070 S 7404 S 8755 S 9589.
S 55 + 70 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 2969 X 1037 = END 91.411145 I==> 1145
F/S Back Ak 145 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 11 ¤ 14 ¤ 15 ¤
¤ 41 ¤ 44 ¤ 45 ¤
¤ 51 ¤ 54 ¤ 55 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 15.000 F Result 487795
S 0545 S 5341 S 8136.
S 41 + 45 Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F 4877 X 1037 = END 246.65178 I==> 5178
F/S Back Ak 5178 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
¤ 15 ¤ 17 ¤ 18 ¤
¤ 51 ¤ 57 ¤ 58 ¤
¤ 71 ¤ 75 ¤ 78 ¤
¤ 81 ¤ 85 ¤ 87 ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bond 750 F Result ??????
S ??15 S ??17 S ??18.
S ?? + ?? + ?? Back Ak Pass.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
F/S 2 Ak 4 Ten Redy Hain.
F/S Ki Final Game Lene K
Liye Call Karo.Game Tayar hy.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa << <
Barish Ke Pani Ka Qatra Seep Or Sanp Dono K
Moo M Girta Hy.Ye Apna Apna Zarf hy K Seep K
Moo M Moti Or Sanp K Moo M Zaher Banta Hy.
Such Bol Kar Beshak Kisi Ka Dil Tor Do Mager
Jhoot Bol Kar Kisi Ko Khushi Mat Do.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241